Gör din
röst hörd

Så här funkar handboken

Gör din röst hörd – en digital handbok för ökad makt och inflytande är en samling tips, verktyg och metoder för att arbeta med verksamhet på lokal nivå och med olika separata grupper. I centrum står verksamhet med medborgare som står långt ifrån makt och inflytande. Handboken är tänkt att vara ett stöd till dig som medarbetare, anställd, cirkelledare eller förtroendevald inom ABF. Den kan användas när du arbetar med målgrupps- och behovsanpassad verksamhet lokalt.

Gör din röst hörd

Gör din röst hörd! är en satsning för att nå medborgare som vi annars inte når. Satsningen fokuserar på dem som står längst bort från makt och inflytande i vår demokrati. Grunden för satsningen Gör din röst hörd! är ABFs idéprogram och de riktlinjer som sammanfattas i den här handboken. Utgångspunkten är att ge verktyg, tips och metoder för att skapa framtidstro och egenmakt.

Titta inåt

En förutsättning för att arbeta med att göra fler röster hörda är att först titta inåt. Vad är mina förutsättningar, kompetens och vilken roll har jag? I den här delen av handboken fokuserar vi på att blicka inåt och ”gräva där vi står”.

Titta inåt

En förutsättning för att arbeta med att göra fler röster hörda är att först titta inåt. Vad är mina förutsättningar, kompetens och vilken roll har jag? I den här delen av handboken fokuserar vi på att blicka inåt och ”gräva där vi står”.

I mötet med deltagare

Vad betyder det att arbeta inkluderande och med interkulturella perspektiv? Hur använder man flera perspekiv integrerat i sin vardag? I den här delen av handboken tittar vi närmare på inkludering, interkulturella perspektiv och medborgardialog i mötet med deltagare.

I mötet med deltagare

Vad betyder det att arbeta inkluderande och med interkulturella perspektiv? Hur använder man flera perspekiv integrerat i sin vardag? I den här delen av handboken tittar vi närmare på inkludering, interkulturella perspektiv och medborgardialog i mötet med deltagare.

Kom igång

Varför är en omvärldsanalys viktig? Hur lär man känna ett nytt område och hur sätter man mål i en deltagarstyrd verksamhet? I den här delen av handboken får du vägledning i hur du kommer igång med din verksamhet.

Kom igång

Varför är en omvärldsanalys viktig? Hur lär man känna ett nytt område och hur sätter man mål i en deltagarstyrd verksamhet? I den här delen av handboken får du vägledning i hur du kommer igång med din verksamhet.

Skapa verksamhet

Letar du efter konkreta metoder för att skapa verksamhet inom hiphop eller communitykultur? Eller är du nyfiken på den frigörande pedagogiken? Då har du kommit rätt! I den här delen av handboken fördjupar vi oss bland annat i hur du skapar folkbildning med grund i kultur och frigörelse.

Skapa verksamhet

Letar du efter konkreta metoder för att skapa verksamhet inom hiphop eller communitykultur? Eller är du nyfiken på den frigörande pedagogiken? Då har du kommit rätt! I den här delen av handboken fördjupar vi oss bland annat i hur du skapar folkbildning med grund i kultur och frigörelse.

Tips

Du har kommit till tips-sidan av handboken! Här ger vi enkla tips och råd i att skapa samverkan, hur en väg till ett IOP avtal kan se ut och hur man skapar förtroende.

Tips

Du har kommit till tips-sidan av handboken! Här ger vi enkla tips och råd i att skapa samverkan, hur en väg till ett IOP avtal kan se ut och hur man skapar förtroende.