Vill du ansluta dig till nätverket, eller kontakta oss?

 

I nätverket kan du dela dina och ta del av andras erfarenheter från Gör din röst hörd!

 

Kontaktperson

Zaynab Ouahabi
Teamledare, ansvarig för gör din röst hörd och projektledare av metodhandboken.

08-613 50 36
zaynab.ouahabi@abf.se

Nätverk för Gör din röst hörd!

Inom ramen för satsningen Gör din röst hörd! finns ett nätverk av verksamhetsutvecklare, verksamhetsledare och ombudsmän från lokala ABF-avdelningar. Nätverket syftar till att stärka samverkan och möjlighet till erfarenhetsutbyte för verksamhet som syftar till att bygga lokal närvaro och nå de medborgare som står längst bort från makt och inflytande. Nätverket vill också samarbeta, stärka och lyfta rörelser som arbetar med liknande frågor för att främja den folkbildande verksamheten lokalt. Det är även ett forum i att stärka andra och att själv stärkas utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

”För mig har Gör din röst hörd! öppnat upp nya vägar i mitt arbete. Jag tänker bredare och når ut till fler i min landsbygd. Idag har det resulterat i både studiecirklar och kulturarrangemang. Nätverket har inspirerat och peppat mig och kommit med idéer som vi har brutit ner för att kunna genomföra i vår lilla kommun.”

– Malin Lindberg, ABF Mitt i Lappland.

Kreativa och strukturerade dialoger och diskussioner i nätverket har gett mig en större förståelse, nya idéer och infallsvinklar för mitt fortsatta arbete med mitt eget projekt inom Gör din röst hörd! Nätverket har även gett mig bättre insikt i varför det är så viktigt att jobba med frågor som mångfald, jämställdhet och demokrati.

– Fahri Aldogan, ABF Södra-Östra Dalarna

Nätverket har gett mig kontakter till engagerade och kunniga kollegor i hela Sverige. Det är ovärderligt! Både inspirerande och användbart för att själv kunna utveckla verksamhet som tar oss närmare att uppfylla Idéprogrammets uppdrag att ge mest till dem som får minst.

 – Lovisa Silfverberg, ABF-distriktet Västra Götaland

Det har betytt otroligt mycket med stort kollegialt stöd först och främst. Vi arbetar oftast ensamma på våra avdelningar med våra verksamhetsområden. Att kunna bolla nya idéer, hämta nya projektidéer och få nya infallsvinklar har varit otroligt viktigt i mitt arbete. Att kunna hålla sig ajour med det politiska läget och saker som är på gång internt inom ABF har underlättat och det har stor betydelse att ha ett nätverk att luta sig tillbaka på. Jag har lägre trösklar till kollegor runt om i landet, snabbare kommunikationsvägar till förbundsexpeditionen och ett stort kollegialt stöd i mina lokala processer.

– Gabriella Castillo, ABF Helsingborg