Gör en enkel omvärldsbevakning

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema.

Omvärldsbevakning är i sin enkelhet att ta in fakta, händelser och trender för att försöka förstå sin omgivning. Det är också ett första steg mot att förstå vilka behov som finns i området där du jobbar. Det finns generella faktorer som ger en övergripande bild av hur det ser ut på landsbygden, i landsbygdsorter och i socioekonomiskt utsatta förorter i Sverige idag. För att hitta specifika parametrar för ett område måste du dock titta närmare på just det området.

Generella faktorer

Titta närmare på vad som skiljer det område du vill verka i från andra områden i länet. Vilken statistik är utmärkande för området? Vad finns det för parametrar som är viktiga att titta på?

Exempel på parametrar att titta på:

 • demografi
 • ålder
 • utbildningsnivå
 • bostadssituation
 • medelinkomst
 • valdeltagande
 • sysselsättningsgrad
 • arbetslöshet
 • samhällsviktiga funktioner i närområdet
 • befolkningsmängd
 • segregation
 • uppväxtvillkor
 • utbildning
 • demokrati
 • trygghet

Specifika faktorer

Vad skiljer ditt specifika område från andra liknande områden? Områden som liknar varandra och delar generella faktorer kan skilja sig åt beroende på  att det finns specifika parametrar som utmärker just det området. För att hitta dessa specifika faktorer kan du titta närmare på statistik för län och kommuner. Exempelvis går det att få fram specifik statistik för arbetslöshet genom arbetsförmedlingens årliga rapporter per län och kommun.

Ett annat bra verktyg är Skolverkets databas för statistik som tillgängliggör statistik för skolor i enskilda kommuner och på riksnivå. Kommunen och stadsdelsförvaltningen genomför ofta omvärldsbevakningar och delar med sig av dessa. För att få hjälp med att plocka fram den viktigaste och mest aktuella statistiken kan du därför även kontakta din kommun och den aktuella stadsdelsförvaltningen. Fråga efter jämlikhetsdata.

Sammanfatta befintliga långsiktiga satsningar

Gör en sammanfattning av vilka satsningar som redan finns. Titta på nätverk, föreningar och organisationer som är verksamma i området eller som tematiskt arbetar med liknande områden. Vilken verksamhet har de och vilka frågor arbetar de med för tillfället?

Röster från området

Hur ser debatten och diskussionen ut på lokal nivå? Följ lokala röster, aktörer och aktivister på till exempel sociala medier. Titta även på media, radio, poddar, bloggar, digitala plattformar och nätverk som behandlar relevanta frågor för området. Planerad verksamhet på till exempel bibliotek, teatrar, konsthallar eller hembygdsföreningar kan också hjälpa dig att förstå den lokala debatten.

Reflektionsövning: omvärldsanalys

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema. Så här kan du göra:

Välj ut ett eller flera teman att bevaka. Kan till exempel vara funktionsrätt. Fyll i tabellen för att göra en analys. Reflektera sedan över den ifyllda tabellen.

 

 • Vad har ni hittat?
 • Vad kan detta få för konsekvenser för vår verksamhet? Både positivt och negativt?
 • Hur kan vi använda den här informationen för att göra bättre verksamhet?

Vad har hänt med dessa teman… I media På sociala medier I politiska beslut
…den senaste veckan

 

 

 

…de senaste tre månaderna?

 

 

 

 

Dela

Börja med att testa, analysera och utvärdera

När du planerar nya satsningar finns det alltid en risk för att saker inte blir som du tänkt dig. Därför är det bra att testa dina ideer.

Gör en enkel omvärldsbevakning

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema.

Mötesplatser nyckeln till verksamhet

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer. Ofta spelar mötesplatserna en central roll.

Områdesutveckling - arbetet med medskapande medbogardialog

SKR har i uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor.

Organisering genom mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov.

Prata mål med deltagarna!

Vad tycker deltagarna är viktigt? Vad har de för målsättning med satsningen? Ibland är det lätt att satsningens syfte blir högtravande. Ett sätt att undvika det är att gå till deltagarna från start.

Skapa verksamhet där den behövs

En spännande aktivitet drar inte folk i sig själv. Utöver marknadsföring och god planering kan det i många fall...