Organisering genom mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov. 

Social mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov. Det handlar om att tillhandahålla plattformar för deltagare att samlas och utbyta idéer, tankar och kunskap om vad de tycker är viktigt för att i förlängningen kunna påverka samhället. Att ge deltagare makt och inflytande över vilka frågor som är viktiga för dem, hur de ska lyftas och hur de ska drivas. Essensen av social mobilisering är att skapa möjligheter för deltagare att göra sina egna röster hörda, på sina egna villkor.

Folkbildning – ett sätt att mobilisera

Hela folkbildningensidéen bygger på att människor möts för att diskutera och bilda sig, där mobilisering av människor har resulterat i organiserade folkrörelser för till exempel religionsfrihet, yttrandefrihet och kvinnors rösträtt. Genom studiecirklar har deltagare möjligheter att mötas och komma samman runt intressanta och viktiga samhällsfrågor.

När det kommer till social mobilisering behöver det finnas en flexibilitet i hur deltagare kan mötas och mobilisera sig. Du som verksamhetsutvecklare har en viktig uppgift i att vara innovativ och hitta sätt för människor att komma samman runt samhällsfrågor som påverkar dem. Det kan vara att ha ett öppet hus och bjuda in deltagare för att ge input i vilka frågor de tycker är viktiga och skulle vilja arbeta vidare med i studiecirklar eller kulturprogram.

Maktförhållandet

Maktförhållandet mellan dig som verksamhetsutvecklare och deltagare är centralt i social mobilisering. Du som verksamhetsutvecklare har en maktposition gentemot deltagarna i och med att du har tid, resurser och nätverk för att kunna arbeta med frågorna. Det kan också vara så att du har en maktposition utifrån vem du är och hur du ser ut. Det är därför viktigt att ta hänsyn till din maktposition och hur den påverkar arbetet med deltagarna.

Filmpresentation om organisering

Hör olika röster om att skapa möjligheter för människor att organisera sig för att utveckla sina egna områden. Arbetet i Norrby, Borås, har mobiliserat många människor i lokalområdet och fått boende att känna sig inkluderade i beslutsprocesser. Det har planterat ett hopp i området.

“Om man vill att hela samhället ska lyckas ska man inkludera alla bitar som samhället står på”.

Reflektera!

  • Hur kan du skapa plattformar för människor att komma samman och bilda sig i frågor som de tycker är viktiga?
  • Hur kan du vara en resurs för andras mobilisering?
  • Hur påverkar din maktposition samarbetet?

Dela

Börja med att testa, analysera och utvärdera

När du planerar nya satsningar finns det alltid en risk för att saker inte blir som du tänkt dig. Därför är det bra att testa dina ideer.

Gör en enkel omvärldsbevakning

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema.

Mötesplatser nyckeln till verksamhet

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer. Ofta spelar mötesplatserna en central roll.

Områdesutveckling - arbetet med medskapande medbogardialog

SKR har i uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor.

Organisering genom mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov.

Prata mål med deltagarna!

Vad tycker deltagarna är viktigt? Vad har de för målsättning med satsningen? Ibland är det lätt att satsningens syfte blir högtravande. Ett sätt att undvika det är att gå till deltagarna från start.

Skapa verksamhet där den behövs

En spännande aktivitet drar inte folk i sig själv. Utöver marknadsföring och god planering kan det i många fall...