Skapa verksamhet där den behövs

En spännande aktivitet drar inte folk i sig själv. Utöver marknadsföring och god planering kan det i många fall vara viktigt att tänka efter en extra gång kring var aktiviteten genomförs och av vem.

Lokaler, val av plats och tematiskt innehåll spelar roll. Det är viktigt att veta var era tilltänkta deltagare är och rör sig i sin vardag. Det är till exempel inte säkert att de är bekväma med att ta sig till en ABF-lokal på andra sidan stan. Om verksamheten genomförs på platser där möjliga deltagare redan befinner sig är chansen mycket större att de känner att ni skapar tillsammans och att de är delaktiga. Att hitta rätt plats och innehåll är också en viktig förutsättning för att skapa en långsiktig folkbildningsverksamhet. Här kommer några exempel på hur du skapar goda förutsättningar för kontakt.

Torg och centrum

Samtala med människor och sprid information eller sätt upp tält dit människor kan komma och träffa er. Bjuda på fika!

Temadagar

Vad finns det för dagar och tillfällen som ABF kan bidra till och delta i? Exempel på temadagar kan vara Internationella kvinnodagen, En dag för alla, Funktionsrättsdagen, FN-dagen eller nordiska klimatdagen.

Aktiv samverkan

Erbjud er att komma ut till föreningar och berätta om ABFs verksamhet, bjud in till möten  med andra organisationer, delta i samverkansmöten som andra arrangerar och samarbeta med lokala nyckelpersoner.

Digital närvaro

Se till att synas och höras genom att kommunicera på genomtänkt sätt.

  • Vart finns deltagarna ni vill nå?
  • Behöver ni formge det som kommuniceras?
  • I vilka sociala medier behöver ni synas mest för att nå rätt grupp?
  • Kan ni få hjälp av ABFs medlems- och samarbetsorganisationer eller nätverk att kommunicera ut era budskap, satsningar, utbildningar?
  • Eller fungerar mun till mun-metoden som innebär att man sprider saker i mindre formella kanaler, till exempel TikTok, Snapchat, WhatsApp och andra kanaler.
  • Fundera över hur den digitala närvaron kan utvecklas och användas för att nå de ni önskar nå.

Lokala influencers och inspiratörer

Det finns oftast individer i området som redan är etablerade hos den grupp ni vill nå. Ta reda på vilka dessa personer är, lyssna och lär av din omgivning. Exempel på lokala influencers eller inspiratörer kan vara musiker, konstnärer, idrottsledare, idrottare, lärare, fritidsledare, näringsidkare, bibliotekarier, författare, föreningsmänniskor, aktivister, skådespelare eller teaterledare.

Identifiera behoven! – brainstorma med målgruppen

Ett annat sätt att identifiera gruppen deltagare som du vill nå kan vara att arbeta med att skapa ett innehåll. Det kan exempelvis innebära verksamhet med tematiskt innehåll som är speciellt intressant för boende i ett visst område.

Om det finns behov av att få till mötesplatser kan ett öppet hus med fokus på ämnet mötesplatser vara ett bra sätt att få dit deltagare. Se det som ett tillfälle att samlas kring ett tema med folkbildningens metoder. Berätta och förankra vilken form av verksamhet eller aktivitet som kan skapas, till exempel föreläsningar, studiecirklar eller projekt.

Reflektera!

  • Ovan listas flera exempel på hur du kan skapa verksamhet där den behövs. Finns det något annat du brukar göra som inte finns med i texten?
  • Har du jobbat med någon av ovan exempel? Hur gick det då? Hur gjorde du? Har du några lärdomar från det arbetet?
  • Att hitta rätt plats och innehåll är också en viktig förutsättning för att skapa en långsiktig folkbildningsverksamhet. Vad innebär det i praktiken?

Dela

Börja med att testa, analysera och utvärdera

När du planerar nya satsningar finns det alltid en risk för att saker inte blir som du tänkt dig. Därför är det bra att testa dina ideer.

Gör en enkel omvärldsbevakning

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema.

Mötesplatser nyckeln till verksamhet

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer. Ofta spelar mötesplatserna en central roll.

Områdesutveckling - arbetet med medskapande medbogardialog

SKR har i uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor.

Organisering genom mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov.

Prata mål med deltagarna!

Vad tycker deltagarna är viktigt? Vad har de för målsättning med satsningen? Ibland är det lätt att satsningens syfte blir högtravande. Ett sätt att undvika det är att gå till deltagarna från start.

Skapa verksamhet där den behövs

En spännande aktivitet drar inte folk i sig själv. Utöver marknadsföring och god planering kan det i många fall...