I mötet med deltagare

Vad betyder det att arbeta inkluderande och med interkulturella perspektiv? Hur använder man flera perspekiv integrerat i sin vardag? I den här delen av handboken tittar vi närmare på inkludering, interkulturella perspektiv och medborgardialog i mötet med deltagare.

Hur jobbar man interkulturellt?

Behovet av att arbeta med ett interkulturellt perspektiv har sin grund i att den etniska mångfald som finns i Sverige idag.

Inkludering

En viktig förutsättning för att arbeta med människor som tappat tron på sin möjlighet att förändra samhället eller sin egen framtid är att vara lyhörd och inkluderande.

Medskapande medborgardialog

Vad innebär medborgardialog egentligen – och hur kan en kommun engagera och aktivera?