Inkludering

En viktig förutsättning för att arbeta med människor som tappat tron på sin möjlighet att förändra samhället eller sin egen framtid är att vara lyhörd och inkluderande.

Det handlar i stor utsträckning om att låta de nya deltagarna känna att de har en plats i ABF. Att dessa grupper känner att folkbildningen ger möjligheter att påverka sitt liv och sina omständigheter. En bra start är att läsa ABFs inkluderingspolicy. Den är en bra grund för att kunna reflektera om just ett hållbart och välkomnande bemötande. Sedan kan du reflektera över din egen roll i bemötande. Fundera över vad du sänder för signaler i ditt eget bemötande? Vad säger våra lokaler om oss? Kolla också in ABFs verktygslåda för inkludering här!

Omsätt perspektiv till praktik

Bemötande och inkludering handlar om att ta sig tid att reflektera och arbeta med frågor som rör bemötande. Hur bemöter du unga vuxna i landsbygd, glesbygd och förort? Söker vi upp dem eller väntar vi att de ska knacka på vår dörr? Vilket språk använder du? Att arbeta med inkludering är inte en punktinsats. Snarare handlar det om att föra in flera perspektiv i det vardagliga arbetet, precis som vi ofta gör med jämställdhetsarbete. Här nedan finns några tips på metoder du kan använda för att lära dig mer och även förändra arbetssätt.

Antirasism

I studiematerialet Vit Icke Vit finns ett flertal övningar som kan hjälpa dig på vägen för att arbeta antirasistiskt. Studiematerialet fungerar som en studiecirkel men du kan också välja ut specifika övningar och göra tillsammans med din arbets- eller projektgrupp för att öka medvetenheten och kunskapen. Här hittar du till Vit Icke Vit: vitickevit.lsu.se.

Funktionsrätt

Stoppa Funkofobin är ett projekt som drivs av den unga funktionshinderrörelsen. På hemsidan www.stoppafunkofobin.se kan du lära dig mer om vilka hinder som unga med funktionsnedsättning möter i samhället och även metoder för att riva ner hinder i din egen verksamhet.

Deltagaren i fokus och ett gräsrotsperspektiv

I ABFs satsning Gör din röst hörd! vill vi lyfta fram deltagarna som aktiva medskapare. Verksamhetsledare sätter ramen för satsningen eller aktiviteten som ska genomföras, men hen ska också uppmuntra deltagarna att själva utforska och påverka processen. Det är viktigt att hitta rätt tonalitet och att fokusera på underifrånperspektivet för att lyckas nå ut till potentiella deltagare och få dem att känna sig inkluderade och intresserade av satsningens genomförande. Detta kräver att du i verksamheten har en god förmåga att vara lyhörd, nyfiken och mottaglig för vilken ton och perspektiv din grupp eller deltagare behöver.

Tips!

Skapa en checklista för inkludering som du kan använda i din vardag.

Reflektera!

  • Hur kan du arbeta med att inkludera fler perspektiv när du planerar folkbildande verksamhet?
  • Vad kan du i din arbetsgrupp göra för att säkerställa att ert bemötande är inkluderande?
  • Upplever du att ABFs inkluderingspolicy är ett levande dokument som används i din vardag? Hur då?
  • Har du ett målmedvetet inkluderingsarbete? På vilket sätt har du det och hur påverkar det din vardag? Om inte, hur kan du sätta mål som du arbetar mot i din vardag?

Dela

Hur jobbar man interkulturellt?

Behovet av att arbeta med ett interkulturellt perspektiv har sin grund i att den etniska mångfald som finns i Sverige idag.

Inkludering

En viktig förutsättning för att arbeta med människor som tappat tron på sin möjlighet att förändra samhället eller sin egen framtid är att vara lyhörd och inkluderande.

Medskapande medborgardialog

Vad innebär medborgardialog egentligen – och hur kan en kommun engagera och aktivera?