Krönika: Communitykultur kan förändra världen av America Vera-Zavala

Läs en inspirerande och kretiv krönika av America Vera-Zavala om hur communitykultur kan förändra världen.

Jag är övertygad om att teater kan förändra världen. Jag är övertygad om att kultur, som upplevelse eller aktivitet kan rädda människors liv. Min övertygelse baseras på erfarenhet. Jag har sett det hända och i egenskap av chef på Gottsunda Dans & Teater ser jag det hända varje dag. Min läromästare Augusto Boal hade förändring som utgångspunkt för hela det långa teaterarbete som han gjorde med först Brasilien, därefter Latinamerika och sedan världen som bas. Boal är min läromästare på ett teoretiskt plan. Jag träffade honom bara en gång några månader före hans död och den teater jag gör är en variant av hans teater baserad på hans teorier snarare än på hans metoder. 

I “De förtryckas teater” skriver Augusto Boal om sin erfarenhet av osynlig teater i Peru. Om hur en man kommer in på en restaurang för arbetare och beställer det dyraste för att sedan smaska i sig och berätta att han inte har några pengar att betala med. Vem ska betala? Vem förlorar, vem vinner? Hur ser lönerna ut för arbetarna i ett gruvsamhälle? Hela restaurangen är med i diskussionen. Ingen vet att han som kommit in och beställt maten är en professionell skådespelare. Att det finns ett manus för starten, att det har repeterats. Det exemplet gjorde starkt intryck på mig i min allra första läsning av De förtrycktas teater någon gång i början av 2000-talet. Då  bodde jag som ung aktivist i Porto Alegre och skrev en bok om deltagande demokrati, flera år innan jag skrev min första pjäs. 

Jag är övertygad om att teater kan förändra världen. Jag är övertygad om att kultur, som upplevelse eller aktivitet kan rädda människors liv. Min övertygelse baseras på erfarenhet. Jag har sett det hända och i egenskap av chef på Gottsunda Dans & Teater ser jag det hända varje dag. Min läromästare Augusto Boal hade förändring som utgångspunkt för hela det långa teaterarbete som han gjorde med först Brasilien, därefter Latinamerika och sedan världen som bas. Boal är min läromästare på ett teoretiskt plan. Jag träffade honom bara en gång några månader före hans död och den teater jag gör är en variant av hans teater baserad på hans teorier snarare än på hans metoder.

2007 debuterar jag som dramatiker. Det är Lars Norén som har bjudit in mig till att skriva en pjäs till hans slutprojekt på Riksteatern/ Riksdrama. Han ber mig skriva en pjäs på 60 minuter, med temat arbete, solidaritet och det nya Europa. Pjäsen ska som Norén säger  ”kunna spelas på en tågstation” dvs inte ha scenografi eller teknik. Jag skriver om papperslösa arbetare ochjag gör intervjuer med framförallt bolivianska papperslösa i Stockholm som jobbar på byggen. Jag använder mig av det nätverk som jag har som aktivist för att komma i kontakt med dem, jag använder spanskan för att prata med dem eftersom de inte pratar svenska och sedan skriver jag en pjäs. Min första pjäs skulle jag säga är klassisk politisk teater. I pjäsen driver jag frågan om att facket borde organisera papperslösa arbetare. När manus är färdigställt så frågar Lars Norén och chefsproducent Ulrika Josephsson mig om jag kan tänka mig att min pjäs spelas på gymnasieskolor.

Mitt svar är ja med villkoret är den bara spelas för fordon- eller byggprogram. En gång i tiden har jag gått Humanistisk linje på Marks gymnasium och varit elevrådsordförande. Jag hade i minnet alla gånger jag bråkade med rektorn om varför de teoretiska linjerna inte bjöds in till kultur- eller politiska evenemang. Jag vände på det och det blev en succé. Runt om i landet satte bygglärare stolt upp lappar i lärarrummet om en pjäs som var för dem. Den spelades i byggprogrammets rum och ofta satt där ett par tjejer från estetisk linje som förgäves försökt ”smyga” in bygghallen. Någon byggkille  kunde inte avhålla sig från att säga ”öh går du bygg eller?”. Det jag lärde mig genom den erfarenheten är något som saknas som kunskap överlag i teatersverige – insikten om att vi som gör teater väljer vår publik. Man gör inte teater för alla, när det är för ”alla” så är målgruppen allt som oftast en ekonomiskt homogen mellanskikts publik med  liknande smak och värderingar. Strax efter min debut involverades jag i en process som fanns på Riksteatern och en communityteater som skulle startas upp i Botkyrka kommun. Då hade  jag redan fått en mentor, Joakim Stenshäll, som denna skrift tillägnas. Han kunde tydligt se att det var just min bildning som aktivist ihop med det konstnärliga, intresset för deltagande demokrati och viljan att göra teater som krävdes för att bygga upp det som skulle bli Botkyrka Communityteater & Dans.

Communitykultur kan vara mycket olika saker.

I Sverige idag så är det väldigt många människor som sjunger i kör, de sjunger ofta låtar eller musikaler som andra har gjort. Community-kör skulle kunna skapas genom att de som sjunger tillsammans med en professionell ledare skrev ner berättelser som sedan sjungs.

Hantverk är en annan kulturyttring som både består av konsthantverkare och amatörer, de som helt enkelt träffas för att sy, sticka, dreja, eller vad det nu kan vara tillsammans. På dessa möten skulle en berättelse kunna skapas och förmedlas och spelas upp för publik. I de studiecirklar som ägde rum våren 2022 med stöd av ABF, var det flera som var med som ledde cirklar i just hantverk. De vittnade om hur möten mellan människor uppstod, om berättelser som berättades och vilken potential de såg i just hantverket som ett sätt att berätta en historia.

Communitydans finns det mycket av. I Sverige har Paloma Madrid arbetat mycket med communitydans och också lett kurser på Danshögskolan i communitydans tillsammans med mig. Kroppen berättar, rörelserna berättar och ibland kan det finnas en förklarande text som man läser eller som dansarna säger, eller så räcker det med dansen.

Fotokonsten är också ett medel för att berätta en historia genom en utställning. Film likaså. Filmen är idag spridd på ett sätt som inte var tänkbar när jag växte upp ochmobiltelefoner fanns inte än mindre apparater som spelar in videos som man sedan delade med vem som helst i hela världen. Men bara för att en video spelas in och sprids av en människa som vill berätta en historia så betyder det inte att det är communityfilm. Det krävs att ovanstående kriterier ligger till grund för arbetet. Något vi gör tillsammans för att förändra oss och förändra samhället.

I Sverige har jag så många gånger i intervjuer och paneler fått frågan om teater kan förändra världen. Själva frågan ställs på ett lite försiktigt och exotifierande sätt, som om det är lite löjligt att ens ställa frågan. Jag svarar alltid ja och lägger fram argument. Förmodligen hade Boal inte ens svarat på frågan. Svaret är så självklart.

Till slut. Communityteater är inte en lekplats för fattiga och stigmatiserade, det passar lika bra i förort som på glesbygd och säkerligen skulle vi lära oss oerhört mycket om riktigt rika människor gjorde communityteater om sina segregerade områden. Communitykultur är ett redskap som kan användas av många och som kan berika många både genom att delta och genom att få kika in i värld som inte är din egen. 

Text: America Vera-Zavala

Dela

Hiphop som verktyg för makt och inflytande

Hur kan en musikstil, en konstform, en danskultur som hiphopen vara folkbildning?

Höras genom estetiska uttryck

Communitykultur handlar i grunden om att använda konsten och kultur som en kommunikationsväg för att bygga broar människor emellan samt att berätta de historier som inte hörs och syns.

Jobba med podd - Talet podcast

Podd är ett relativt nytt medium som blivit väldigt populärt. Podd som medium är ett enklare sätt att skapa en egen plattform där människor kan göra sin röst hörd på ett sätt som de själva bestämmer över.

Krönika– Communitykultur kan förändra världen av America Vera-Zavala

En inspirerande och kretiv krönika om hur communitykultur kan förändra världen.

Trygga samtal skapar magi

I De förtrycktas pedagogik skriver Paulo Freire om att utbildning gör en av två saker: frigör människor, eller så upprätthåller rådande system.