Tips – Lär känna området du vill verka i

Att känna till andra verksamheter och nätverk är ett sätt att ta reda på vilka frågor som är aktuella, vilka satsningar som redan finns och vad som saknas.

När du väljer att göra en satsning eller starta verksamhet finns det alltid redan andra aktörer, historia, besvikelser, förhoppningar och personliga relationer, oavsett var ni befinner er. Vissa delar av sammanhanget känner du säkert till sedan tidigare medan  andra kanske är väldigt lokalt förankrade men ändå viktiga. Att känna till andra verksamheter och nätverk är ett sätt att ta reda på vilka frågor som är aktuella, vilka satsningar som redan finns och vad som saknas. Men också ett sätt att förstå behoven som kommer från gräsrötterna, en viktig förutsättning för att kunna vara lyhörd och inkluderande. Nedan följer några tips på vad du kan titta på när du ska lära känna området du vill verka i.

Spana in andras verksamhet

Följ alla organisationer och föreningar på sociala medier för att vara uppdaterad på vad som sker i området.

Använd omvärldsbevakning

Vad är aktuellt? Vilka frågor lyfts frekvent fram i medier och på digitala plattformar? Här hittar du info om hur du gör en enkel omvärldsbevakning!

Klicka här för att läsa mer om hur du kan göra en omvärldsbevakning.

Använd ditt kontaktnät

Vilka omkring dig kan ha kännedom och kontakt med andra lokala föreningar och nätverk? Ofta finns det lokala samverkansgrupper där representanter från lokala aktörer kan uppdatera varandra och skapa egna nätverk.

Tips!

För mer fördjupning kan du skapa en studiecirkel utifrån UNSECO LUCS Klokbok.

Klokboken hittar du som pdf här.

Reflektera!

  • Varför är det viktigt att lära känna området man verkar i? Vilka fördelar finns med det?
  • Ovan listas tips på vad du kan göra för att lära känna det området du verkar i. Kan du komma på fler som du själv jobbat med?

Dela

Dokumentär och spelfilm på landsbygden

Här får du tips på spelfilmer och dokumentärer som handlar om landsbygden.

Litteratur från landsbygden

Här får du tips på skönlitteratur, facklitteratur och serier som utspelar sig eller har koppling till landsbygden.

Radio från förorten

Här får du tips på radioprogram som har förorten som utgångspunkt antingen genom att de utspelar sig där eller genom att de som pratar har en koppling till förorten.

Spelfilm och dokumentär i förorten

Här är tips på spel och dokumentärfilmer som utspelar sig i eller har en koppling till förorten

Tips – Lär känna området du vill verka i

Att känna till andra verksamheter är ett sätt att ta reda på vilka frågor som är aktuella, vilka satsningar som finns och vad som saknas.

Tips för att skapa förtroende

All frivillig folkbildningsverksamhet bygger på ömsesidigt förtroende mellan deltagare och arrangörer.

Tips för långsiktiga samarbeten

Ett lyckat, aktivt och långsiktigt samarbete kan innebära en lång startsträcka. Här finns tips för att skapa IOP avtal.

Tips för samverkan

Här tar vi upp några saker vi tror kan vara viktiga för att gå från första kontakt med nya deltagare till rapportering av av verksamhet.