Tips för att skapa förtroende

All frivillig folkbildningsverksamhet bygger på ömsesidigt förtroende mellan deltagare och arrangörer. Därför är det viktigt att det inte känns som om ABF kommer utifrån eller som om ABF kommer för att bestämma vad som är bra för deltagarna eller för området.

Ett sätt att arbeta aktivt med förtroendeskapande är att förankra satsningen lokalt. Involvera lokala ledare, ambassadörer eller influencers i arbetet. Skapa dialog genom att hitta nyckelpersoner i området som människor ser upp till eller har stort förtroende för. Börja med att hitta dessa röster och involvera dem i den långsiktiga processen. På så sätt blir arbetet med att behovsanpassa verksamheten och att förankra den lokalt, mycket enklare.

I korthet handlar det om att möta behoven utifrån var medborgarna befinner sig – prioritera bland behoven och ge utrymme för det lokala engagemanget i verksamheten.

Två konkreta tips för att förstå behov och bygga förtroende

Vilka har inflytande i ditt område?

Ta reda på vem eller vilka aktörer som människor samlas runt i det område eller grupp där du vill etablera dig. Exempelvis kan du titta på verksamheter och föreningar som håller på med sport, kultur, näringsverksamhet, natur eller miljö som når den specifika målgruppen. Om det till exempel är en fotbollsförening som förenar stora delar av ett bostadsområde kan det vara en bra utgångspunkt att kontakta nyckelpersoner i föreningen eftersom de förmodligen har ett stort inflytande och brett kontaktnät lokalt.

Vad saknas i ditt område eller grupp och vilka verksamheter finns redan?

Använd dig av en omvärldsbevakning för att identifiera vilka behov som finns. Håll koll på och prata med andra organisationer som verkar i området eller gruppen för att ta reda på vad som redan finns. Lyssna på lokalbefolkningen eller deltagare i gruppen för att ta reda på vad som efterfrågas mer konkret.

Reflektera!

  •  På vilket sätt spelar det roll att hitta nyckelpersoner som har inflytande i området? Hur kan du jobba med nyckelpersonerna?
  • Fundera över om du har fler konkreta tips på goda arbetssätt för att skapa förtroende. Skriv ner det och dela med kollegor.
  • Att skapa förtroende är en långsiktig process. Hur kan man underhålla och behålla ett förtroende?

Dela

Dokumentär och spelfilm på landsbygden

Här får du tips på spelfilmer och dokumentärer som handlar om landsbygden.

Litteratur från landsbygden

Här får du tips på skönlitteratur, facklitteratur och serier som utspelar sig eller har koppling till landsbygden.

Radio från förorten

Här får du tips på radioprogram som har förorten som utgångspunkt antingen genom att de utspelar sig där eller genom att de som pratar har en koppling till förorten.

Spelfilm och dokumentär i förorten

Här är tips på spel och dokumentärfilmer som utspelar sig i eller har en koppling till förorten

Tips – Lär känna området du vill verka i

Att känna till andra verksamheter är ett sätt att ta reda på vilka frågor som är aktuella, vilka satsningar som finns och vad som saknas.

Tips för att skapa förtroende

All frivillig folkbildningsverksamhet bygger på ömsesidigt förtroende mellan deltagare och arrangörer.

Tips för långsiktiga samarbeten

Ett lyckat, aktivt och långsiktigt samarbete kan innebära en lång startsträcka. Här finns tips för att skapa IOP avtal.

Tips för samverkan

Här tar vi upp några saker vi tror kan vara viktiga för att gå från första kontakt med nya deltagare till rapportering av av verksamhet.