Tips för långsiktiga samarbeten

Att arbeta långsiktigt innebär att bygga relationer till andra lokala verksamheter, samhällsinstitutioner, kommunen eller stadsdelsförvaltningen.

Ett lyckat, aktivt och långsiktigt samarbete kan innebära en lång startsträcka. För att åstadkomma ett lyckat samarbete krävs att personer inom andra verksamheter har ett liknande engagemang – och att det där finns rätt person på rätt plats. Ibland finns redan lokala nätverk av verksamheter och institutioner i området. Att gå med i befintliga nätverk är ett bra sätt att hålla sig ajour med vad som pågår, men också att lokalisera behov. Utifrån lokala nätverk kan du skapa relationer och samarbeten med fokus på behoven i din verksamhet.

Tips!

Läs mer i metodbroschyren Att bygga partnerskap från Forum idéburna organisationer med social inriktning.

Använd andras erfarenheter

ABFs satsning Gör din röst hörd! har ett eget internt nätverk för personer inom organisationen. Använd nätverket för att få inspiration, tips och råd om hur du kan arbeta lokalt. Kontakterna i nätverket finns till för att möjliggöra, synliggöra och inspirera men också för att utbyta erfarenheter och kompetenser. Genom nätverket kan du som arbetar med verksamhet bolla idéer och samverka med andra som arbetar inom liknande områden.

Avtal för Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. Det kan vara ett sätt att närma sig en komplex samhällsfråga och gemensamt främja ett mer hållbart samhälle. Det kan till exempel vara att arbeta med områdesutveckling, dialog på lika villkor och motarbeta segregation med mera.

Sju steg för att få till ett IOP-avtal

  1. Identifiera nyckelpersoner som sitter i positioner inom relevanta områden för ABFs verksamhet och andra verksamheter inom civilsamhället.
  2. Identifiera vilken samhällsutmaning som ska lösas tillsammans med dem det berör.
  3. Ta kontakt och beskriv ABFs verksamhet samt din egen roll.
  4. Lyft med omsorg de satsningar ABF kan göra som kompletterar kommunens (offentliga sektorns) prioriterade områden.
  5. Understryk att ABF involverar deltagarna utifrån ett gräsrotsperspektiv. Lyft att ABF har en processledande roll i att identifiera behov och utvecklingsområden.
  6. Förklara konkret vad ABFs roll kan vara i arbetet. Föreslå en pilotsatsning.
  7. Efter två–tre möten, ta upp att ABF skulle vilja få till ett IOP-avtal.

Reflektera!

  • Vad har du för goda erfarenheter av långsiktiga samarbeten?
  • Kan du identifiera några fallgropar som är bra att känna till för att skapa bättre förutsättningar för långsiktiga samarbeten?
  • Har du i din verksamhet möjlighet att få till ett IOP avtal? Hur skulle det i så fall gå till?

Dela

Dokumentär och spelfilm på landsbygden

Här får du tips på spelfilmer och dokumentärer som handlar om landsbygden.

Litteratur från landsbygden

Här får du tips på skönlitteratur, facklitteratur och serier som utspelar sig eller har koppling till landsbygden.

Radio från förorten

Här får du tips på radioprogram som har förorten som utgångspunkt antingen genom att de utspelar sig där eller genom att de som pratar har en koppling till förorten.

Spelfilm och dokumentär i förorten

Här är tips på spel och dokumentärfilmer som utspelar sig i eller har en koppling till förorten

Tips – Lär känna området du vill verka i

Att känna till andra verksamheter är ett sätt att ta reda på vilka frågor som är aktuella, vilka satsningar som finns och vad som saknas.

Tips för att skapa förtroende

All frivillig folkbildningsverksamhet bygger på ömsesidigt förtroende mellan deltagare och arrangörer.

Tips för långsiktiga samarbeten

Ett lyckat, aktivt och långsiktigt samarbete kan innebära en lång startsträcka. Här finns tips för att skapa IOP avtal.

Tips för samverkan

Här tar vi upp några saker vi tror kan vara viktiga för att gå från första kontakt med nya deltagare till rapportering av av verksamhet.