Tips för samverkan

Här tar vi upp några saker vi tror kan vara viktiga för att gå från första kontakt med nya deltagare till rapportering av av verksamhet.

ABFs verksamhet ska kunna rapporteras. Målet är att folkbildningen ska vara både hållbar och långsiktigt. Men innan vi når dit finns det både processer och perspektiv vi måste ta in. Här tar vi upp några saker vi tror kan vara viktiga för att gå från första kontakt med nya deltagare till rapportering av verksamhet.

Samverka

Samverkan är ofta bryggan mellan ABF och deltagarna. Samverkan kan ske både mellan enskilda personer och mellan organisationer och aktörer som verkar inom samma område.  Genom att samverka med andra som känner gruppen du vill nå kan du ta reda på gruppens behov. 

Bygga relationer

Du behöver bygga relationer både till andra organisationer och till de tilltänkta deltagarna för att förmedla värdet av folkbildning. Det handlar också om att få deltagarna att förstå hur ABF jobbar för att stötta verksamhet. Att bygga relationer är ett tidskrävande arbete som bör göras kontinuerligt.

Förtroendebyggande arbete

För ABFs del handlar ett förtroendebyggande arbete om att vi strävar efter att vara lyhörda och att arbeta för att möta och uppfylla deltagarnas behov. Tydlighet är en förutsättning för att kunna skapa förtroende. Fråga dig därför:

 • Vilka krav ställer ABF på sina deltagare
 • Vilka krav ställer deltagare på ABF?
 • Vad finns det för förväntningar?

Som ett led i det förtroendebyggande arbetet arbetar ABF långsiktigt för att vara en inkluderande organisation. Utgå från ABFs inkluderingspolicy i ditt eget förtroendebyggande arbete genom att berätta hur vi arbetar.

Information om ABFs verksamhet

Var tydlig i din kommunikation redan från start med alla som kommer i kontakt med ABF. Vad innebär det att vara med i ABF-verksamhet som deltagare? Beskriv på ett pedagogiskt sätt folkbildningens nytta samt vilka resurser ABF erbjuder. Tryck på hur ABF arbetar med värdegrund, riktlinjer och tillgänglighet.

Skapa förutsättningar till delaktighet

 • Involvera deltagare i processen från första början. Var lyhörd!
 • Identifiera behoven tillsammans med deltagarna.
 • Introducera folkbildning och ABFs pedagogiska verktyg.

Tips!

Vänta med att introducera och beskriv de olika formella verksamhetsformerna. Låt verksamheten komma igång först. Erbjud cirkelledarutbildning i sista steget!

Reflektera!

 • Vad vill deltagarna?
 • Vad engagerar deltagarna?
 • Var finns deltagarna?
 • Hittar du deltagarna på sociala medier eller håller de på med någon aktivitet?
 • Vad vill deltagarna? Vad är deras engagemang?
 • Vilka behov har deltagarna?
 • Behöver du ta verksamheten till deltagarna eller kan de komma till ABF?

Dela

Dokumentär och spelfilm på landsbygden

Här får du tips på spelfilmer och dokumentärer som handlar om landsbygden.

Litteratur från landsbygden

Här får du tips på skönlitteratur, facklitteratur och serier som utspelar sig eller har koppling till landsbygden.

Radio från förorten

Här får du tips på radioprogram som har förorten som utgångspunkt antingen genom att de utspelar sig där eller genom att de som pratar har en koppling till förorten.

Spelfilm och dokumentär i förorten

Här är tips på spel och dokumentärfilmer som utspelar sig i eller har en koppling till förorten

Tips – Lär känna området du vill verka i

Att känna till andra verksamheter är ett sätt att ta reda på vilka frågor som är aktuella, vilka satsningar som finns och vad som saknas.

Tips för att skapa förtroende

All frivillig folkbildningsverksamhet bygger på ömsesidigt förtroende mellan deltagare och arrangörer.

Tips för långsiktiga samarbeten

Ett lyckat, aktivt och långsiktigt samarbete kan innebära en lång startsträcka. Här finns tips för att skapa IOP avtal.

Tips för samverkan

Här tar vi upp några saker vi tror kan vara viktiga för att gå från första kontakt med nya deltagare till rapportering av av verksamhet.