Titta inåt

 

En förutsättning för att arbeta med att göra fler röster hörda är att först titta inåt. Vad är mina förutsättningar, kompetens och vilken roll har jag? I den här delen av handboken fokuserar vi på att blicka inåt och ”gräva där vi står”.

En mer inkluderande folkbildning

Alla som deltar i ABFs verksamhet ska vara aktiva deltagare. För att göra det möjligt måste vi titta på vilka intressen och behov deltagare har. Det kräver också att vi förstår varför människor inte deltar i folkbildning.

Identifiera och utveckla din kompetens

En viktig del av arbetet med lokal närvaro är att identifiera och utveckla den kompetens som finns.

Verksamhets-utvecklarens dubbla roller och engagemangets isberg

Verksamhetsutvecklaren balanserar mellan två roller. Å ena sidan vara en möjliggörare, å andra sidan administratör.