Gör din röst hörd

Gör din röst hörd! är en satsning för att nå medborgare som vi annars inte når. Satsningen fokuserar på dem som står längst bort från makt och inflytande i vår demokrati. Grunden för satsningen Gör din röst hörd! är ABFs idéprogram och de riktlinjer som sammanfattas i den här handboken. Utgångspunkten är att ge verktyg, tips och metoder för att skapa framtidstro och egenmakt.

Att jobba med handboken för ökad makt och inflytande

Gör din röst hörd – handboken för ökad makt och inflytande är en samling tips, verktyg och metoder för att arbeta med verksamhet på lokal nivå och med olika separata grupper. I centrum står verksamhet med medborgare som står långt ifrån makt och inflytande. Handboken är tänkt att vara ett stöd till dig som medarbetare, anställd, cirkelledare eller förtroendevald inom ABF. Den kan användas när du arbetar med målgrupps- och behovsanpassad verksamhet lokalt.

En mer inkluderande folkbildning

Alla som deltar i ABFs verksamhet ska vara aktiva deltagare. För att göra det möjligt måste vi titta på vilka intressen och behov deltagare har. Det kräver också att vi förstår varför människor inte deltar i folkbildning.

Identifiera och utveckla din kompetens

En viktig del av arbetet med lokal närvaro är att identifiera och utveckla den kompetens som finns.

Verksamhets-utvecklarens dubbla roller och engagemangets isberg

Verksamhetsutvecklaren balanserar mellan två roller. Å ena sidan vara en möjliggörare, å andra sidan administratör.

Hur jobbar man interkulturellt?

Behovet av att arbeta med ett interkulturellt perspektiv har sin grund i att den etniska mångfald som finns i Sverige idag.

Inkludering

En viktig förutsättning för att arbeta med människor som tappat tron på sin möjlighet att förändra samhället eller sin egen framtid är att vara lyhörd och inkluderande.

Medskapande medborgardialog

Vad innebär medborgardialog egentligen – och hur kan en kommun engagera och aktivera?

Börja med att testa, analysera och utvärdera

När du planerar nya satsningar finns det alltid en risk för att saker inte blir som du tänkt dig. Därför är det bra att testa dina ideer.

Gör en enkel omvärldsbevakning

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema.

Mötesplatser nyckeln till verksamhet

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer. Ofta spelar mötesplatserna en central roll.

Områdesutveckling - arbetet med medskapande medbogardialog

SKR har i uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor.

Organisering genom mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov.

Prata mål med deltagarna!

Vad tycker deltagarna är viktigt? Vad har de för målsättning med satsningen? Ibland är det lätt att satsningens syfte blir högtravande. Ett sätt att undvika det är att gå till deltagarna från start.

Skapa verksamhet där den behövs

En spännande aktivitet drar inte folk i sig själv. Utöver marknadsföring och god planering kan det i många fall...

Hiphop som verktyg för makt och inflytande

Hur kan en musikstil, en konstform, en danskultur som hiphopen vara folkbildning?

Höras genom estetiska uttryck

Communitykultur handlar i grunden om att använda konsten och kultur som en kommunikationsväg för att bygga broar människor emellan samt att berätta de historier som inte hörs och syns.

Jobba med podd - Talet podcast

Podd är ett relativt nytt medium som blivit väldigt populärt. Podd som medium är ett enklare sätt att skapa en egen plattform där människor kan göra sin röst hörd på ett sätt som de själva bestämmer över.

Krönika– Communitykultur kan förändra världen av America Vera-Zavala

En inspirerande och kretiv krönika om hur communitykultur kan förändra världen.

Trygga samtal skapar magi

I De förtrycktas pedagogik skriver Paulo Freire om att utbildning gör en av två saker: frigör människor, eller så upprätthåller rådande system.

Dokumentär och spelfilm på landsbygden

Här får du tips på spelfilmer och dokumentärer som handlar om landsbygden.

Litteratur från landsbygden

Här får du tips på skönlitteratur, facklitteratur och serier som utspelar sig eller har koppling till landsbygden.

Radio från förorten

Här får du tips på radioprogram som har förorten som utgångspunkt antingen genom att de utspelar sig där eller genom att de som pratar har en koppling till förorten.

Spelfilm och dokumentär i förorten

Här är tips på spel och dokumentärfilmer som utspelar sig i eller har en koppling till förorten

Tips – Lär känna området du vill verka i

Att känna till andra verksamheter är ett sätt att ta reda på vilka frågor som är aktuella, vilka satsningar som finns och vad som saknas.

Tips för att skapa förtroende

All frivillig folkbildningsverksamhet bygger på ömsesidigt förtroende mellan deltagare och arrangörer.

Tips för långsiktiga samarbeten

Ett lyckat, aktivt och långsiktigt samarbete kan innebära en lång startsträcka. Här finns tips för att skapa IOP avtal.

Tips för samverkan

Här tar vi upp några saker vi tror kan vara viktiga för att gå från första kontakt med nya deltagare till rapportering av av verksamhet.