Mötesplatser nyckeln till verksamhet

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer och erfarenheter. I arbetet med Gör din röst hörd! spelar mötesplatserna ofta en central roll.

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer och erfarenheter. Det kanske bara är några flyktiga ord om läget i skolan, i kön på affären eller på läktaren överblickandes över barnens fotbollsträning. Mötesplatser kan vara både fysiska och digitala. Mötesplatser kan skapas ute på torg, på fotbollsplanen, på café, i mataffären, hemma, på biblioteket eller i dina sociala medie-flöden. I arbetet med Gör din röst hörd! spelar mötesplatserna ofta en central roll. Det kan vara själva grundförutsättningen för att få till ett förankrat arbete lokalt eller med en specifik grupp. Ta därför reda på var de befintliga mötesplatserna finns. Om de inte finns, fundera på om det går att skapa en?

Kartlägga mötesplatser

ABF är ofta redan en del av andra verksamheter. Därför är det viktigt att börja med att gå igenom hur det ser ut där du arbetar.

  • Vilka andra aktörer tillhandahåller mötesplatser där du vill arbeta?
  • Hur samarbetar ABF med de andra aktörerna?
  • Vilka medlemsorganisationer arbetar redan med de frågor som du vill arbeta med?
  • Vad kan ABF bidra med till befintliga mötesplatser?
  • Vilka behov synliggörs på mötesplatserna? Kan ABF vara ett kompletterande stöd för att möta dem?
  • Hur kan ni samarbeta med boendeorganisationer, till exempel Hyresgästföreningen?

Reflektera!

  • Varför är det viktigt med lokala mötesplatser?
  • Vilka informella mötesplatser finns i det område som du arbetar?
  • Hur kan du få in lokala perspektiv i skapandet av nya mötesplatser?

Tips!

Nyckeln – En handbok i att starta och driva mötesplatser

Folkets hus och parker har tagit fram en handbok för hur man skapar och driver mötesplatser. Boken fokuserar på den medborgardrivna mötesplatsen och förespråkar idén om en mötesplats för hela området eller orten, driven av representanter som bor och verkar där.

I handboken lyfts också processen fram som en central metod för att arbeta med mötesplatser. Du får i handboken handfasta tips, information och inspiration,. Den går konkret igenom hur ni kan arbeta med olika föreningar, lokaler, pengar, verksamhet och personal. Läs om boken: www.folketshusochparker.se Eller beställ den från ABFs webbbutik.

Dela

Börja med att testa, analysera och utvärdera

När du planerar nya satsningar finns det alltid en risk för att saker inte blir som du tänkt dig. Därför är det bra att testa dina ideer.

Gör en enkel omvärldsbevakning

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema.

Mötesplatser nyckeln till verksamhet

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer. Ofta spelar mötesplatserna en central roll.

Områdesutveckling - arbetet med medskapande medbogardialog

SKR har i uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor.

Organisering genom mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov.

Prata mål med deltagarna!

Vad tycker deltagarna är viktigt? Vad har de för målsättning med satsningen? Ibland är det lätt att satsningens syfte blir högtravande. Ett sätt att undvika det är att gå till deltagarna från start.

Skapa verksamhet där den behövs

En spännande aktivitet drar inte folk i sig själv. Utöver marknadsföring och god planering kan det i många fall...