Prata mål med deltagarna!

Vad tycker deltagarna är viktigt? Vad har de för målsättning  med satsningen? Ibland är det lätt att satsningens syfte blir högtravande eller i värsta fall svårtolkat. Ett sätt att undvika det är att gå till deltagarna från start.

Om du tillsammans med deltagarna redan från början bestämmer syfte och mål är det oftast lättare att arbeta. Det handlar om att tillsammans få fram en tydlig idé om vad ni vill göra och varför det är viktigt och relevant för dem som är med. Ett enkelt sätt att komma igång med satsningens mål och syfte är att använda sig av frågorna vem, hur, vad, när och varför?

Varför ska satsningen genomföras?
Vad är satsningens syfte? Vad får målgruppen ut av satsningen och varför är det viktigt för dem? Hur passar det in i ABFs folkbildande verksamhet?

Vad ska satsningen leverera?
Ska deltagarna skapa något under satsningens gång? Studiematerial? Framförande? Plattform att bygga vidare på?

Hur ska satsningen genomföras?
Till exempel workshops, träffar, digitalt eller fysiskt?

När ska satsningen vara genomförd?
Vad är tidsramen för vad som ska genomföras? Hur mycket tid förväntas deltagarna lägga ned?

Inspiration: Folkets Husby

När föreningen Folkets Husby samlades till sitt första årsmöte blev lokalerna fullsatta. Unga som gamla kom för att vara med och forma det framtida huset och listan av folk som ville sitta i styrelsen var två sidor lång. Läs mer på folkets hus och parkers webbplats.

Reflektera!

  • Hur kan du omsätta den här metoden i ditt dagliga arbete?
  • Har du något exempel på hur du gjort detta tidigare? Hur gick det då? Vad blev resultatet?
  • Varför är det bra att sätta syfte och mål tillsammans deltagare?

Dela

Börja med att testa, analysera och utvärdera

När du planerar nya satsningar finns det alltid en risk för att saker inte blir som du tänkt dig. Därför är det bra att testa dina ideer.

Gör en enkel omvärldsbevakning

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema.

Mötesplatser nyckeln till verksamhet

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer. Ofta spelar mötesplatserna en central roll.

Områdesutveckling - arbetet med medskapande medbogardialog

SKR har i uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor.

Organisering genom mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov.

Prata mål med deltagarna!

Vad tycker deltagarna är viktigt? Vad har de för målsättning med satsningen? Ibland är det lätt att satsningens syfte blir högtravande. Ett sätt att undvika det är att gå till deltagarna från start.

Skapa verksamhet där den behövs

En spännande aktivitet drar inte folk i sig själv. Utöver marknadsföring och god planering kan det i många fall...