Identifiera och utveckla din kompetens

En viktig del av arbetet med lokal närvaro är att identifiera och utveckla den kompetens som finns.

En viktig del av arbetet med lokal närvaro är att identifiera och utveckla den kompetens som finns inom ABF. Din viktigaste uppgift som verksamhetsutvecklare är att vara en möjliggörare. Det betyder inte att du måste sitta inne på alla lösningar själv utan snarare att du kan vara länken mellan deltagarna och de kompetenser som de efterfrågar. 

För att identifiera vilka kompetenser som finns och vilka som saknas, kan du ställa dig de här frågorna. Här kommer ett par tips på hur du kan göra det på ett bra sätt.

Identifiera din roll och dina kompetenser

Fundera på vem du som anställd på ABF är i sammanhanget; vilka kompetenser du har och vilka du saknar.

 

 • Vad har du för erfarenhet av att arbeta med lokal närvaro?
 • Har du andra erfarenheter och kompetenser som kan stärka ditt arbete?
 • Hur du kan lära dig mer om lokala behov och verksamheten du ska stötta?
 • Vilken verksamhet är intressant för den lokala befolkningen?
 • Finns det andra anställda eller andra medlems- och samarbetsorganisationer som du kan samverka med?
 • Går det att skapa synergier? Där din och andras verksamheter kan ha samröre?

Vilken kompetens finns i organisationen? 

Även om just du inte är kunnig inom ett område, kan du ha många kollegor som sitter på kunskap och erfarenheter.

 

 • Vilka kompetenser finns i din ABF-verksamhet?
 • Vad kan du hämta från dina medarbetare och kollegor?

Vad gör jag om jag saknar kompetens? 

Om du inte hittar den kompetens du söker inom ABF kan du vända dig till andra aktörer och organisationer.

 

 • Vilka med lokal förankring har den kompetens du söker?

 • Hur involverar du dem i olika processer? 

Identifiera din roll och dina kompetenser

Fundera på vem du som anställd på ABF är i sammanhanget; vilka kompetenser du har och vilka du saknar.

 • Vad har du för erfarenhet av att arbeta med lokal närvaro?
 • Har du andra erfarenheter och kompetenser som kan stärka ditt arbete?
 • Hur du kan lära dig mer om lokala behov och verksamheten du ska stötta?
 • Vilken verksamhet är intressant för den lokala befolkningen?
 • Finns det andra anställda eller andra medlems- och samarbetsorganisationer som du kan samverka med?
 • Går det att skapa synergier? Där din och andras verksamheter kan ha samröre?

Vilken kompetens finns i organisationen?

Även om just du inte är kunnig inom ett område, kan du ha många kollegor som sitter på kunskap och erfarenheter.

 • Vilka kompetenser finns i din ABF-verksamhet?
 • Vad kan du hämta från dina medarbetare och kollegor?

Vad gör jag om jag saknar kompetens?

Om du inte hittar den kompetens du söker inom ABF kan du vända dig till andra aktörer och organisationer.

 • Vilka med lokal förankring har den kompetens du söker?
 • Hur involverar du dem i olika processer?

Använd resurser i din omgivning

Att använda resurser kan innebära att vända sig till kollegor, samarbetsorganisationer, lokala aktörer eller till och med deltagare i verksamheten. Lyft fram deltagarna som medskapare genom att involvera och inkludera dem i lokala processer eller verksamheter.

I slutändan handlar det om att arbeta genomtänkt med de utmaningar som kommer med att arbeta med lokal närvaro. Läs tipset om hur du kan förstå din omvärld utifrån behov och möjligheter. Dessa metoder  kan lika väl användas för att identifiera kompetenser internt i ett projekt som för att dra igång nya projekt.

Reflektera!

 

 • Vilka kompetenser behövs för det arbete som du planerar?
 • Vilka metoder kan du använda för att involvera andra i ditt arbete?
 • Hur kan du ta tillvara på deltagarnas kompetens?

Tips!

Hitta inspiration i Unescos Klokbok.

Dela

En mer inkluderande folkbildning

Alla som deltar i ABFs verksamhet ska vara aktiva deltagare. För att göra det möjligt måste vi titta på vilka intressen och behov deltagare har. Det kräver också att vi förstår varför människor inte deltar i folkbildning.

Identifiera och utveckla din kompetens

En viktig del av arbetet med lokal närvaro är att identifiera och utveckla den kompetens som finns.

Verksamhets-utvecklarens dubbla roller och engagemangets isberg

Verksamhetsutvecklaren balanserar mellan två roller. Å ena sidan vara en möjliggörare, å andra sidan administratör.